CAT · CAST · EN

Inici · Empresa · Innovació

Innovació

La innovació és una constant en els 150 anys d'història de SALAS. Aquesta llarga trajectòria és producte de la incorporació constant de l'última tecnologia, el seguiment de les tendències i dels conceptes de disseny, la comprensió de l'evolució de la demanda del consumidor i una gestió adaptada a aquest enfocament. 150 anys d'història només s'expliquen si l'actitud innovadora és un dels eixos que vertebra la identitat de SALAS. Aquest senyal d'identitat es manté fins als nostres dies, i es manifesta en diversos àmbits com la innovació tecnològica, la innovació en moda, la innovació en fórmules comercials i la innovació en tecnologies de gestió.

Equipament innovador en tots els nostres gabinets

Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next

Els gabinets d'optometria, contactologia i audiologia d'Optica Salas estan equipats amb els darrers avenços tecnològics, per poder donar un excel·lent servei a totes les necessitats visuals dels nostres clients. Optica Salas també disposa d'un sistema de videoconferència simultani que enllaça tots els seus establiments, sistema que és molt útil en les reunions d'anàlisis de casos optomètrics, en les de formació i en la contínua presentació de novetats.

Innovació pionera en equipament informàtic i eines de gestió

Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next

La informatització integral de la gestió de l'empresa (ERP) es va iniciar el 1985. Actualment Optica Salas disposa, fruit del desenvolupament propi, d'una de les aplicacions de gestió més avançades del sector, que millora la gestió de les compres, dels estocs, de la producció i del control, tant en l'agilitat d'aquests processos com en la seva qualitat. Aquesta aplicació de gestió també és, mitjançant una potent intranet corporativa, una eina molt útil i única en l'assessorament al client.

Innovació constant en l'equipament del nostre laboratori

Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next
Innovació
Prev
Next

Aquesta constant innovació a Optica Salas s'aplica també a l'equipament de laboratori: només un equipament d'alta qualitat permet un muntatge d'alta precisió. En aquesta línia disposem de la WECO Edge 990, una màquina totalment robotitzada per al centratge i muntatge de vidres. Aquest equipament absolutament innovador va ser el 37è instal·lat a tot el món i el 1r a Espanya. Actualment està connectat i gestionat íntegrament des de la pròpia ERP.